محکومیت اخراج شیعیان از کشورهای حاشیه خلیج فارس

سازمان جهانی نفی خشونت ، مسلمان آزاد ، از مراکز حقوق بشری وابسته به مرجعیت ، با صدور پیامی اخراج شیعیان لبنانی ازکشورهای بحرین و عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد.

دولتهای عربستان و بحرین در چند روز گذشته از شهروندان شیعه لبنانی خواسته اند تا هرچه سریعتر خاک این کشورها را ترک کنند.

گفتنی ست این دو کشور در چند سال گذشته شدیدترین سرکوبها را علیه شیعیان ، در کشورخود اعمال نمودند.

 

ارسال یک نظر