حضور مدیر سازمان مجلس سیاسی عراق در همایش گرامیداشت شهدای کردهای فیلی در بغداد

همایش گرامیداشت شهدای کردهای فیلی در بغداد برگزار شد. در روزهای گذشته همایش گرامیداشت شهدای کردهای فیلی با حضور اعضای پارلمن عراق، شخصیت های نظامی، مسئولین سازمان های مختلف فرهنگی-اجتماعی و نیز عموم مردم در شهر بغداد برگزار شد. در این همایش استاد مقداد البغدادی مدیر سازمان مجلس سیاسی عراق از مراکز تابع مرجعیت در این شهر در همایش گرامیداشت شهدای کردهای فیلی حضور یافته و در ملاقات با مسئولین سازمان های مختلف پیرامون آخرین اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عراق گفتگو کرد.

ارسال یک نظر