درخواست توقف فروش سِلاح توسط دولتهای اروپایی به کشورهای خاورمیانه

سازمان مسلمان آزاد طی بیانیه ای، از دولتهای اروپایی و آمریکایی خواست تا سیاستهای خود، راجع به ارسال سلاح به منطقه خاورمیانه را تغییر دهند. این سازمان حقوق بشری با اشاره به شرایط وخیم مردم، کودکان، زنان، و سالخوردگان در کشورهای عراق، سوریه، و یمن خواستار توقف هرچه سریعتر ناآرامی ها در منطقه خاورمیانه شد.

همچنین این سازمان با اشاره به گزارشهای نهادهای بین المللی در رابطه با قربانیان بی شمار حملات موشکی در این مناطق، یادآور شد که این سلاح ها توسط کشورهای غربی تولید شده و در اختیار گروههای مهاجم قرار گرفته است.

در پایان، سازمان مسلمان آزاد تاکید کرد که با اِستناد به گزارشات سازمان ملل، هدف قرار دادن شهروندان بی گناه یمنی توسط نیروهای سعودی نقض صریح قوانین بین المللی است و بر این اساس، فروش هرگونه سلاح به این رژیم برابر با زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی است.

27 Mosalman azad

ارسال یک نظر